Catàleg d'actuacions 13-14

Aquest curs passat 2012-13 ha estat l’últim dels sis cursos de vigència del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament per al desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn, però ambdues parts valoren molt positivament la tasca desenvolupada fins el moment i aposten per donar continuïtat al Pla Educatiu d’Entorn del nostre municipi. Seguint l’esperit del Pla Educatiu d’Entorn de portar a terme un treball basat en la col·laboració i el treball en xarxa, us presentarem el nou programa d’activitats del curs 2013-14. Us agraïm la vostra col·laboració i participació, alhora que us encoratgem a fer vostres les propostes per al nou curs escolar. Catàleg d'actuacions PEE 13-14